Megnövelt hatékonyságú feldolgozási és energetikai hasznosítási célú komplex technológiák kifejlesztése a települési szilárd hulladékokhoz

A 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Gépészmérnöki Kar – Áramlástan Tanszék (konzorciumi tag) konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati felhívásra.

Komplex fejlesztés a 3B Hungária Kft.-nél

Kedvezményezett neve: 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: „ Komplex fejlesztés a 3B Hungária Kft.-nél”

Technológiai fejlesztés a 3B Hungária Kft.-nél

Kedvezményezett neve: 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: „Technológiai fejlesztés a 3B Hungária Kft.-nél”

Innovatív járműipari tesztelési és vizsgálati kompetenciák fejlesztése a nyugat-magyarországi régióban a zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya infrastruktúrájára támaszkodva

Kedvezményezett neve: Széchenyi István Egyetem (Konzorciumvezető) és a 3B Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)

Projekt címe: „Innovatív járműipari tesztelési és vizsgálati kompetenciák fejlesztése a nyugat-magyarországi régióban a zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya infrastruktúrájára támaszkodva"

Élhajlító gép beszerzése a 3B Hungária Kft-nél

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.10-19-2019-00137

Megnövelt hatékonyságú feldolgozási és energetikai hasznosítási célú komplex technológiák kifejlesztése a települési szilárd hulladékokhoz

Kedvezményezett neve: 3B HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar – Áramlástan Tanszék (konzorciumi tag)

Projekt címe: „Megnövelt hatékonyságú feldolgozási és energetikai hasznosítási célú komplex technológiák kifejlesztése a települési szilárd hulladékokhoz”

Írinyi Terv pályázat a 3B Hungária Kft-nél

Támogatási szerződés száma: NGM/12410-6/2017.

A projekt címe: „Optipromt technológiai rendszer kialakítása – szerves input és output anyagok elemzése a termokatalitikus eljárás folyamatának hatékonyabbá tétele érdekében".

Új berendezések kifejlesztése a vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok kis és közepes kapacitású technológiai rendszerének hazai gyártására

A 3B Hungária Kft. és a SZABADICS Zrt. konzorciumi együttműködés keretében korszerű hulladék-feldolgozó rendszer kifejlesztését valósította meg Zalaegerszeg határában Buslakpusztán (hrsz.:0185/11).

Új berendezések kifejlesztése a vegyes gyűjtésű szilárd ... II.

GINOP-2.1.1-15-2016-00904

A jelenlegi K+F fejlesztéssel olyan korszerű technológiai rendszer kifejlesztése és prototípusa valósul meg, amellyel a közszolgáltató szervezeteknél átalakulhatnak az eddigi hulladékkezelési módszerek. A fejlesztés lényege, hogy valós körülmények között működtethetik majd a cég által fejlesztett új generációs hulladékfeldolgozó technológiákat, amelyek egyúttal a megyeszékhely szilárd kommunális hulladékfeldolgozásába is bekapcsolódnak. Az új berendezésekkel környezetkímélő módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentő vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok szétválogatása, a hulladékokban rejlő értékes anyagok újrahasznosítása és a lerakóba kerülő hulladékok minimalizálása.

A 3B Hungária KFT. piaci megjelenését elősegítő részvétele külföldi kiállításokon és árubemutatókon

Projektünk célja volt Társaságunk a 3B Hungária Kft. által gyártott anyagmozgató, és anyagfeldolgozó berendezések bemutatása Horvátországban, Szerbiában, és Ukrajnában egy-egy termékbemutató keretében, továbbá az adott területeket piackutatása, felmérése, és felmérést követő szakmai tanácsadása. A megvalósítási időszakban szerződésmódosítás keretében módosult a projekt műszaki tartalma, ezáltal a költségvetés is.

Térben szabadon vezetett szállítószalag kifejlesztése a 3B Hungária Kft-nél

Az új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a zalaegerszegi székhelyű 3B Hungária Kft. a „Térben szabadon vezetett szállítószalag kifejlesztése a 3B Hungária Kft-nél” című projektjavaslattal nyert 35,09 % támogatást. A GOP-1.3.1-11/A-2011-0173 azonosító számú projekt összesen 100.027.436.- forintos költségvetésből 35.097.102 forint vissza nem térítendő támogatással valósulhat meg.

Szállézer és Raktárgépek Beszerzése a 3B Hungária KFT.-nél

A 3B Hungária Kft. a GINOP–1.2.1-15-2015-00653 azonosító számú „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése” című pályázaton 73,55 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert.