Újj Berendezések Kifejlesztése ...

Keine Übersetzungen vorhanden.

Új berendezések kifejlesztése a vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok kis és közepes kapacitású technológiai rendszerének hazai gyártására

A 3B Hungária Kft. és a SZABADICS Zrt. konzorciumi együttműködés keretében korszerű hulladék-feldolgozó rendszer kifejlesztését valósította meg Zalaegerszeg határában Buslakpusztán (hrsz.:0185/11).

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 506,37 millió forint Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Kormány támogatásával valósult meg, támogatási intenzitása 56,38%, melyből a 3B Hungária Kft. 331,37 millió forint, a támogatás 67,88 %-ban , a SZABADICS Zrt. 175,00 millió forint, a támogatás 42,68 %-ban részesült.

A felépült 60 ezer tonna éves kapacitású üzemben az új berendezésekkel környezetkímélő módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentő vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok szétválogatása, a hulladékokban rejlő értékes anyagok újra hasznosítása a hulladékok további feldolgozásra alkalmas elemekre bontása és a lerakóba kerülő hulladékok minimalizálása.

A fejlesztés eredményeként előálló rendszer egyedisége kétszintű: a rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi a rugalmas adaptációt a települési igényekhez, kompakt építésű, könnyen szállítható, gyorsan szerelhető,

A projekt keretében kifejlesztésre került technológiai gépsor egy logikus egy tengelyre épült, gazdaságos elrendezésű, letisztult stílusú, kompakt válogató rendszer, melynek részei: zsákfeltépő berendezés, dobszita, kalapácsos előaprító, tárcsás fémaprító, optikai válogató és a szabadalommal védett 4 fajta szeparálási technológiát egyesítő kombinált szeparátor.

A fejlesztés eredménye: a lerakott hulladék mennyisége 100 %-ról 63 %-ra csökkentése és célunk a hulladék további feldolgozásra alkalmas elemekre bontásával (Bio frakció és RDF) energetikai célú felhasználással biogáz és villamosenergia termelése.

A projekt megvalósult, a tényleges befejezés 2018. július 19-én megtörtént.

PROJEKT AZONOSÍTÓ: GINOP-2.1.1.-15-2016-00904

Honlap: www.3bh.hu
Elérhetőségek:
Konzorciumvezető: 3B HUNGÁRIA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Wlassics u. 13.
Telefon: +36 92 549 033


 

Keine Übersetzungen vorhanden.

Új berendezések kifejlesztése a vegyes gyűjtésű szilárd hulladékok kis és közepes kapacitású technológiai rendszerének hazai gyártására

GINOP-2.1.1-15-2016-00904

A jelenlegi K+F fejlesztéssel olyan korszerű technológiai rendszer kifejlesztése és prototípusa valósul meg, amellyel a közszolgáltató szervezeteknél átalakulhatnak az eddigi hulladékkezelési módszerek. A fejlesztés lényege, hogy valós körülmények között működtethetik majd a cég által fejlesztett új generációs hulladékfeldolgozó technológiákat, amelyek egyúttal a megyeszékhely szilárd kommunális hulladékfeldolgozásába is bekapcsolódnak.A
z új berendezésekkel környezetkímélő módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentő vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok szétválogatása, a hulladékokban rejlő értékes anyagok újrahasznosítása és a lerakóba kerülő hulladékok minimalizálása.

1. Technológia optimalizálása

A technológia sokrétűsége, valamint az egyes berendezések gyártói sokszínűsége miatt a létrejövő üzemek meglehetősen eklektikus, túlzsúfolt és pazarló benyomást keltenek nemcsak a megrendelők, de a technológia tervezői számára is (1.ábra). Ezért fontosnak érezzük a súlyponti berendezések közös filozófián alapuló, egységes telepítési rendszerét, minden tekintetben (statikai, logikai, esztétikai) optimalizált megoldások kidolgozását.

1. ábra

Célunk a technológiai folyamatok rendszerben kezelése, összevonása. Az eredmény egy logikus, egy tengelyre épített, kompakt válogató technológia (2. ábra).

2. ábra

A Szabadics Zrt. új, korszerű, gazdaságos és esztétikus acélszerkezeti megoldások kidolgozására, és kivitelezésére vállalkozott. A súlyponti berendezések (dobszita, KLME, szeparátor, optikai blokk) egységesített és tipizált megoldásai egyszersmind új arculati elemek kerültek megfogalmazásra kiegészítve az anyagtovábbító eszközök alátámasztásaival, valamint a kezelőfelületek racionalizálásával.

2. Zsákfeltépő berendezés kifejlesztése

Az érkező hulladék fogadására, a kukás zsákok felbontására, valamint a tartalmuk lazítására, homogenizálására két elterjedt megoldást alkalmaz a szakma: előaprító, ill. hagyományos

3. ábra

zsákfelbontó. Az előaprító hátránya a nagy elektromos teljesítmény-igényen túl, hogy túlaprítja a hulladékot, ezzel rontva a további szeparálás hatékonyságát, valamint a kinyerhető haszonanyagok mennyiségét. A leggyakrabban használt zsákfelbontókkal pedig üzemeltetési problémák adódnak a gyakori dugulás miatt. A 3B Hungária Kft. által tervezett túlterhelés-gátlóval ellátott zsákfeltépő berendezés (3. ábra) nem aprítja hulladékot. A nagy, masszív darabokat átengedi és azok a technológia egy későbbi szakaszán lesznek kezelve. A felhordó szállítószalagra történő telepítésével három berendezésből alkottunk egyet (adagoló szalag – zsákfeltépő – felhordó szalag). (3. ábra)

3. Dobszita fejlesztése

A 3B Hungária Kft. több évtizede gyárt osztályozó berendezéseket, köztük dobszitákat is. A korábbi berendezések esetén (4. ábra) a döntött beépítésből adódó tengelyirányú sebességkomponens biztosította az anyag áramlását.

4. ábra

Ez a geometria jelentősebb helyigényt, nehézkes szállítást, bonyolultabb kezelőfelületet, komplikált csatlakozási lehetőségeket eredményezett. A fejlesztés eredménye a vízszintes tengelyű dobelhelyezés, egyszerűbb, esztétikusabb acélszerkezeti megoldásokkal (5. ábra). Az önálló konténerméretű keretben történő elhelyezés pedig egy tipizált, rendszertől független termék létrehozását eredményezi. Az anyag dobban történő áramlását a palást belső felületén csavarvonalban elhelyezett szalag biztosítja. Szintén újdonság a túlméretes anyag aprítására telepített kalapácsos törő egybeépítése a dobszitával, amely megoldást nyújt az anyagmozgató berendezéssel történő szállítás közismert nehézségeire ezen anyagok esetében.